Tryghed, Læring og Fællesskab.

Nu i nye rammer.​

Livet på Langsøhus

Vestre Ringvej 51

8600 Silkeborg

Telefon: 86 80 40 50

E-mail: langsohus@3f.dk