Tryghed, Læring og Fællesskab.

Nu i nye rammer.​

​Langsøhus Bibliotek udarbejder løbende lister over bibliotekets bestand af DVD'er og litteratur, Sidst Revideret December 2016

Listen med de nyeste DVD'er ses her:

Listen med alle skolens DVD-spillefilm ses her:

Listen med skolens DVD'er om emnerne:                                       Globalisering & økonomi ​ses her:

Listen med skolens DVD'er om emnerne:                         Kommunikation, forhandling & konflikter ses her:​

Listen med skolens DVD'er om emnerne:                           Ligestilling & kønsroller ​ses her:​

Listen med skolens DVD'er om emnerne:                             Pædagogik & undervisning ​ses her:

Vestre Ringvej 51

8600 Silkeborg

Telefon: 86 80 40 50

E-mail: langsohus@3f.dk