Tryghed, Læring og Fællesskab.

Nu i nye rammer.​

​Dagens Dilemma 2014

27/11-14 "Bør folketinget gennemføre VKO’s fødevare- og landbrugspakke, der bl.a. tillader mere gødning på markerne, mere svinegylle pr. hektar og fjernelse af randzoner?".

Ja: 26% (9 stemmer)
Nej: 74% (25 stemmer)

26/11-14 "Bør man begrænse EU-borgeres ret til at arbejde i Danmark?"

Ja: 65% (22 stemmer)
Nej: 35% (12 stemmer)

21/11-14 "Er det fortsat en god ide, at alle Langsøhus' kursister mødes til morgensang hver dag?"


Ja: 98% (48 stemmer)

Nej: 2% (1 stemme)​​

20/11-14 "Er det rimeligt, at FIU-godtgørelsen kan variere stort alt efter, hvilken afdelingen kursisten kommer fra?"

Ja: 4% (2 stemmer)

Nej: 96% (50 stemmer)

19/11-14 "Er det OK, at de forøgede udgifter til bl.a. syriske flygtninge i Danmark dækkes af udviklingsbistanden?"

Ja: 55% (29 stemmer)

Nej: 45% (24 stemmer)

18/11-14 "Skal elevløn/lærlingeløn sænkes til SU-niveau for at skaffe flere praktikpladser?"

Ja: 0% (0 stemmer)

Nej: 100% (61 stemmer)

14/11-14 "Skal Danmark legalisere aktiv dødshjælp (eutanasi)?"

Ja: 75% (40 stemmer)

Nej: 25% (13 stemmer)​​

​13/11 "Bør folkeskolerne i højere grad satse på kønsopdelt undervisning?"

Ja: 20% (13 stemmer)

Nej: 80% (52 stemmer)

12/11-14 "Bør Folketinget lytte til 3F og sikre, at der fastsættes en maximal tidsfrist (på f.eks. 2 år) for, hvornår arbejdsevnen senest skal afklares hos sygemeldte?".


Ja: 92% (46 stemmer)
Nej: 8% (4 stemmer)

6/11 "Skal det være muligt for en tidligere "lettere kriminel" ung, der nu ”opfører sig godt” og gennemfører en ungdoms-uddannelse eller kommer i job, at få renset straffeattesten noget hurtigere?".


Ja: 62% (20 stemmer)

Nej: 38% (12 stemmer)

4/11 "Bør Danmark gøre som Sverige, og sikre forældres ret til at passe deres syge børn (f.eks. i 30 dage pr. år) med en offentlig lønkompensation på 80% af lønnen?".

Ja: 61% (20 stemmer)

Nej: 39% (13 stemmer)

30/10 "Bør Danmark følge WHO’s anbefalinger, og sørge for, at aldersgrænsen for køb af energidrikke følger alkohol-reglerne?".

Ja: 67% (36 stemmer)

Nej: 33% (12 stemmer)

29/10 ”Bør 3F arbejde for, at kommende

OK-forhandlinger sikrer, at ældre medarbejdere kan gå på nedsat tid (f.eks. 6 timer pr uge), mod at de bruger den nedsatte arbejdstid på, at være mentorer for unge medarbejdere, lærlinge eller fleksjobbere?”.

Ja: 95% (52 stemmer)
Nej: 5% (3 stemmer)

28/10 ”Bør Folketinget lytte til De Radikale og Dansk Industri, og sørge for, at folkepensionsalderen for danskere født efter 31/12 1962 hæves til mindst 69 år?”.

Ja: 9% (6 stemmer)

Nej: 91% (64 stemmer)

23/10 ”Er det i orden, at vi bliver forskelsbehandlet på grund af vores erhverv?”.


Ja: 14% (7 stemmer)
Nej: 86% (44 stemmer)

22/10 ”Skal det være lettere for kommunerne at tvangsadoptere et barn, hvis forældrene ikke er i stand til at tage sig af barnet?”.

Ja: 29% (15 stemmer)
Nej: 71% (37 stemmer)

21/10 ”Bliver der gjort nok for at forebygge stress på de danske arbejdspladser?”.


Ja: 3% (1 stemme)

Nej: 97% (37 stemmer)

16/10 ”Bør Langsøhus i langt højere grad servere fedtfattig mad?”.

Ja: 42% (28 stemmer)
Nej: 58% (38 stemmer)

15/10 ”Bør der indføres en hastighedsgrænse (på f.eks. 25 km/t) for cykling i byområder?”.

Ja: 25% (13 stemmer)

Nej: 75% (40 stemmer)

14/10 ”Er det OK, at Danmarks flygtningelejre skal placeres i udlandet (f.eks. i Kenya)?”.

Ja: 25% (12 stemmer)

Nej: 75% (36 stemmer)

9/10 ”Bør Danmark gøre som Sverige og anerkende Palæstina som en selvstændig stat?”.

Ja: 84% (37 stemmer)

Nej: 16% (7 stemmer)

8/10 ”Bør Danmark udvide sit militære engagement i Irak & Syrien, og bl.a. sende våben til kurderne i Syrien?”.

Ja: 50% (22 stemmer)
Nej: 50% (22 stemmer)

7/10 ”Bør regeringens pensionspakke gennemføres, så alle over 60 år i 2015 kan få udbetalt deres penge i Lønmodtagernes Dyrtidsfond med en skatterabat på cirka 2,5%”.

Ja: 33% (15 stemmer)
Nej: 67% (30 stemmer)

2/10 ”Skal det være muligt for udlændinge at købe danske sommerhuse?”

Ja: 49% (22 stemmer)

Nej: 51% (23 stemmer)

1/10 ”Bør et øget antal velfærdsgoder blive indtægtsreguleret?”

Ja: 24% (8 stemmer)
Nej: 76% (24 stemmer)

25/9-14 "Bør folketinget afvente dagpengekommissionens udspil, onden de ændrer forskelsbehandlingen af ledige, så andre end akademikere får mulighed for at genoptjene retten til dagpenge, når de er i jobrotation?".

Ja: 2% (1 stemme)

Nej: 98% (44 stemmer)​

30/9 ”Bør fagbevægelsen lytte til KL og imødekomme deres ønsker om liberaliserede arbejdstidsregler for pædagoger & SOSU’er?


Ja: 13% (7 stemmer)
Nej: 87% (46 stemmer)

24/9-14 "Skal belastede familier rammes på pengepungen, hvis de ikke sender deres børn i daginstitutioner?".

Ja: 60% (29 stemmer)

Nej: 40% (19 stemmer)​

​23/9-14 "Skal arbejdsmiljøloven ændres, så arbejdsgiverne fremover skal forebygge arbejdsrelateret vold og trusler mod ansatte i fritiden?".

Ja: 46% (26 stemmer)

Nej: 54% (30 stemmer)

18/9-14 "Tror du der findes liv i universet (udenfor Jorden)?".

Ja: 93% (43 stemmer)

Nej: 7% (3 stemmer)​

17/9-14 "Håber du, at Skotland stemmer JA til selvstændighed ved valget imorgen?".

Ja: 70% (35 stemmer)

Nej: 20% (10 stemmer)

(Ved ikke: 10% (5 stemmer)

16/9-14 "Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 år til 12 år?".

Ja: 24% (12 stemmer)

Nej: 76% (38 stemmer)​

12/9-14 "Skal arbejdsmiljørepræsentanten hjælpe med at løse private problemer?".

Ja: 24% (12 stemmer)

Nej: 76% (38 stemmer)​

11/9-14 "Er du parat til at sige farvel til lønstigninger ved din næste OK-forhandling, hvis du til gengæld får forbedret arbejdsmiljøet på din arbejdsplads?".

Ja: 27% (17 stemmer)

Nej: 73% (47 stemmer)​

10/9-14 "Bør folketinget fjerne momsen på frugter & grøntsager?".

Ja: 75% (46 stemmer)

Nej: 25% (15 stemmer)​

9/9-14 "Bør Danmark lytte til WHO og forbyde indendørs rygning/inhalering af e-cigaretter?".

Ja: 78% (47 stemmer)

Nej: 22% (13 stemmer)​

4/9-14 "Bør islamiske Syriens- og Irak-krigere kunne miste deres danske statsborgerskab?".

Ja: 73% (44 stemmer)

Nej: 27% (16 stemmer)​

3/9-14 "Bør politiet i Danmark bære kropskameraer?".

Ja: 42% (27 stemmer)

Nej: 58% (37 stemmer)​

2/9-14 "Bør 3F i den kommende valgkamp føre kampagne for sine medlemmers synspunkter, fremfor at give støtte til rød bloks valgkamp?".

Ja: 90% (65 stemmer)

Nej: 10% (7 stemmer)​

28/8-14 "Bør tillidsvalgte, der sidder i deres selskabs bestyrelse, betale den del af bestyrelseshonoraret, der overstiger 50.000 kr., til en "honorarfond?".

Ja: 60% (35 stemmer)

Nej: 40% (23 stemmer)​

27/8-14 "Er det kommunernes opgave at sørge for, at alle førstegangs-forældre skal tilbydes at komme på "babykurser" af op til 1 års varighed?"

Ja: 11% (6 stemmer)

Nej: 89% (54 stemmer)​

26/8-14 "Er 10. klasse på efterskole spild af samfundets penge?"

Ja: 9% (5 stemmer)

Nej: 91% (53 stemmer​

21/8-14 "Skal de praktiserende læger kontakte de patienter, som forventes at være i risikogruppen for livsstilssygdomme, for at få patienterne til et årligt sundhedstjek for deres læge?"

Ja: 75% (54 stemmer)

Nej: 25% (18 stemmer)​

20/8-14 "Bør fartbøder indtægtreguleres, så danskere med store indtægter f.eks. skal betale dobbelt så store fartbøder som danskere på kontanthjælp?"

Ja: 28% (17 stemmer)

Nej: 72% (43 stemmer)​

23/6-14 "Bør samfundet honorere de danske pædagoger, der tager job i en ghetto, med f.eks. 50.000-100.000 kr. ekstra årligt?"

Ja: 6% (2 stemmer)

Nej: 94% (34 stemmer)​

4/6-14 "Bør folketinget lytte til EU og sænke skatten på arbejdsindkomster og flytte skattebyrden til: Miljø, forbrug og fast ejendom?"

Ja: 6% (2 stemmer)

Nej: 94% (34 stemmer)​

3/6-14 "Bør Venstre vælge en ny formand?"

Ja: 75% (33 stemmer)

Nej: 25% (11 stemmer)​

8/5-14 "Er det OK, at partierne indgår valgforbund til Europaparlamentsvalget?"

Ja: 40% (14 stemmer)

Nej: 60% (21 stemmer)​

​7/5-14 "Hvad regner du med at stemme til afstemningen om den europæiske patentdomstol?"

Ja: 64% (25 stemmer)

Nej: 36% (14 stemmer)

6/5-14 "Stemmer du til Europa-parlamentsvalget 25. maj?"

Ja: 100% (52 stemmer)

Nej: 0% (0 stemmer)

5/5-14 "Truer EU det danske velfærdssystem?"

Ja: 61% (38 stemmer)

Nej: 29% (18 stemmer)​

29/4-14 "Bør fagbevægelsen lytte til malerforbundet og arbejde for en lovbestemt mindsteløn?"

Ja: 4% (3 stemmer)

Nej: 96% (65 stemmer)​

10/4-14 "Bør beløbsgrænsenfor at anke retsssager hæves fra 10.000 kr. til minimum 20.000 kr.?"

Ja: 16% (9 stemmer)

Nej: 84% (48 stemmer)​

8/4-14 "Er der en TR-opgave at formidle ALKA-forsikringer?"

Ja: 14% (10 stemmer)

Nej: 86% (64 stemmer)​

3/4-14 "Er fagbevægelsen blever for blød?"

Ja: 94% (30 stemmer)

Nej: 6% (2 stemmer)​

1/4-14 "Bør konkurrenceklausuler forbydes for lønmodtagere med årsintægt Er du lykkelig?"

Ja: 78% (32 stemmer)

Nej: 22% (9 stemmer)​

27/3-14 "Er du lykkelig?"

Ja: 82% (47 stemmer)

Nej: 18% (10 stemmer)​

26/3-14 "Skal alle politibetjente bære synlig identifikation?" (fx. i form af et ID-nummer)

Ja: 54% (32 stemmer)

Nej: 46% (27 stemmer)​

25/3-14 "Stemmer du til Europaparlamentsvalget til maj?"

Ja:87% (48 stemmer)

Nej: 13% (7 stemmer)​

19/3-14 "Skal Folketinget lytte til Lene Espersen og opruste den danske flåde med missiler?"

Ja: 6% (2 stemmer)

Nej: 94% (32 stemmer)​

13/3-14 "Bør reglerne for sælfangst liberaliseres, så bestanden af sæler i de danske farvande formindskes?"

Ja: 80% (36 stemmer)

Nej: 20% (9 stemmer)​

12/3-14 "Skal virksomheder med mindst 10 ansatte (heraf mindst 3 mænd og 3 kvinder) offentliggøre kønsopdelte lønstatistikker?"

Ja: 62% (32 stemmer)

Nej: 38% (20 stemmer)​

11/3-14 "Bør regeringen lytte til Lykketoft, og arbejde for "gunstigere, varige dagpengeregler?"

Ja: 96% (52 stemmer)

Nej: 4% (2 stemmer)​

6/3-14 "Er øget udlicitering af offentlige opgaver en god ide?"

Ja: 17% (10 stemmer)

Nej: 83% (48 stemmer)​

5/3-14 "Bør aldersgrænsen sænkes for fri abort uden forældresamtykke, så 15-årige fremover selv kan vælge, om de ønsker en abort?"

Ja: 29% (14 stemmer)

Nej: 71% (40 stemmer)​

4/3-14 "Er det godt, at årets OK-forhandlinger har givet nye værktøjer til bekæmpelse af social dumpning fremforbedre lønstigninger?"

Ja: 100% (56 stemmer)

Nej: 0% (0 stemmer)​

26/2-14 "Er det OK, at erhvervsskolerne indfører adgangskrav (mindst karakteren 02 i dansk og Matematik) for kommende elever?"

Ja: 60% (15 stemmer)

Nej: 40% (10 stemmer)​

25/2-14 "Skal EU-borgere have ret til børnepenge fra første arbejdsdag i Danmark?"

Ja: 12% (5 stemmer)

Nej: 88% (38 stemmer)​

20/2-14 "Skal fagbevægelsen gå videre med tanken om, at det i større grad bør være muligt, at forhandle overenskomster på tværs af landegrænser?"

Ja: 40% (17 stemmer)

Nej: 60% (26 stemmer)​

19/2-14 "Bør Danmark følge Grønlands ønske om økonomisk kompensation de grønlændere (født før 1963), der er juridisk faderløse?"

Ja: 59% (22 stemmer)

Nej: 41% (15 stemmer)​

18/2-14 "Er det i orden, at Regeringen arbejder for praktikpladsgaranti til fx tømrer-elever, men ikke for praktikpladsgaranti for fx frisør-elever?"

Ja: 32% (12 stemmer)

Nej: 68% (26 stemmer)​

13/2-14 "Er dansk landbrug dyrplageri?"

Ja: 60% (9 stemmer)

Nej: 40% (6 stemmer)​

12/2-14 "Bør EU åbene op for, at der kan dyrkes genmodificerede afgrøder i Europa?"

Ja: 0% (0 stemmer)

Nej: 100% (19 stemmer)​

11/2-14 "Bør din overenskomst sikre, at bøsser og lesbiske har samme ret til forældreorlov som alle andre medarbejdere?"

Ja: 95% (18 stemmer)

Nej: 5% (1 stemme)​

6/2-14 "Bør folketinget overveje at indføre atomkraft i Danmark?"

Ja: 14% (7 stemmer)

Nej: 86% (44 stemmer)​

5/2-14 "Bør skolerne kunne indføre forbud mod mobiltelefoner i undervisningstiden (Så børnene hindres mod brug af mobilen i undervisningen, medmindre de har fået lov af læreren)?"

Ja: 78% (43 stemmer)

Nej: 22% (12 stemmer)​

4/2-14 "Bør der lovgives imod, at folkevalgtepolitikere (f.eks. fra folketinget eller byrådet) skifter parti midt under en valgperiode?"

Ja: 61% (34 stemmer)

Nej: 39% (22 stemmer)​

31/1-14 "Bør reglerne om "Ulønnet virskomhedspraktik" udviddes fra 4 uger til 8 uger?"

Ja: 2% (1 stemme)

Nej: 98% (59 stemmer)​

30/1-14 "Bør Arbejdstilsynet få beføjelser til at gå ind i sager, hvor dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen skyldes chefens ledelsesstil?"

Ja: 85% (47 stemmer)

Nej: 15% (8 stemmer)​

29/1-14 "Bør regeringen indføre positiv særbehandling (fx statsgaranti) for boliglån til UdkantsDanmark?"

Ja: 36% (18 stemmer)

Nej: 64% (32 stemmer)​

28/1-14 "Bør staten lovgive om, at alle danskere over 30 år skal lægge mindst 6% af deres løn eller deres offentlige overførsel til side til deres egen pension?"

Ja: 3% (2 stemmer)

Nej: 97% (63 stemmer)​

24/1-14 "Bør det være legalt at opbevare og bruge peberspray i eget hjem?"

Ja: 36% (18 stemmer)

Nej: 64% (32 stemmer)​

23/1-14 "Bør det være muligt at få kørekort allerede som 17-årig?"

Ja: 33% (17 stemmer)

Nej: 67% (34 stemmer)​

22/1-14 "Bør staten sælge 19% af aktierne i DONG til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs?"

Ja: 2% (1 stemme)

Nej: 98% (53 stemmer)​

21/1-14 "Skal der indføres roadpricing på de danske motor- og hovedveje?"

Ja: 20% (11 stemmer)

Nej: 80% (45 stemmer)​

15/1-14 "Skal børn arve lige meget?"

Ja: 81% (58 stemmer)

Nej: 19% (14 stemmer)​

14/1-14 "Skal lønnen og skatten sættes ned for at redde Danmarks konkurrenceevne?"

Ja: 3% (2 stemmer)

Nej: 97% (66 stemmer)​

10/1-14 "Skal der indføres "Synlig skattebetaling" (som i Norge og Sverige)?"

Ja: 38% (24 stemmer)

Nej: 62% (40 stemmer)​

9/1-14 "Skal tillidsvalgte (både tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter) modtage vederlag for deres arbejde?"

Ja: 38% (23 stemmer)

Nej: 62% (37 stemmer)​

8/1-14 "Bør skolestarten fremrykkes, så børnene starter i 0. klasse et år tidligere end nu?"

Ja: 13% (8 stemmer)

Nej: 87% (53 stemmer)​

7/1-14 "Er du parat ofre en del af din folkepension mod, at politikerne garanterer, at folkepensionen ikke forringes i de næste 10 år?"

Ja: 6% (2 stemmer)

Nej: 94% (34 stemmer)​

Vestre Ringvej 51

8600 Silkeborg

Telefon: 86 80 40 50

E-mail: langsohus@3f.dk